Розклад уроків
2017/2018 н.р.

Режим роботи закладу - п'ятиденний навчальний тиждень.

1-А1-Б
Понеділок1. Навчання грамоти
2. Фізична культура
3. Музичне мистецтво
4. Математика
5. Природознавство
1. Музичне мистецтво
2. Навчання грамоти
3. Фізична культура
4. Математика
5. Російська мова
Вівторок1 .Навчання грамоти
2. Математика
3. Фізична культура
4. Навчання грамоти
5. Образотв. мистецтво
1. Навчання грамоти
2. Фізична культура
3. Навчання грамоти
4. Математика
5. Образотворче мистецтво
Середа1.Навчання грамоти
2. Навчання грамоти
3. Математика
4.Російська мова
5.Труд. навчання
1. Навчання грамоти
2. Навчання грамоти
3. Математика
4. Природознавство
5. Трудове навчання
Четвер1. Навчання грамоти
2. Російська мова
3. Природознавство
4. Основи здоров.
1. Навчання грамоти
2. Природознавство
3. Російська мова
4. Основи здоров.
П'ятниця1.Навчання грамоти
2. Фізична культура
3. Іноземна мова (англ.)
4. Математика
1. Фізична культура
2. Іноземна мова (англ.)
3. Математика
4. Навчання грамоти
2-А2-Б
Понеділок1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Музичне мистецтво
5. Фізична культура
1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Фізична культура
5. Музичне мистецтво
Вівторок1. Літерат. читання
2. Математика
3. Інформатика
4. Іноземна мова (англ.)
5. Фізична культура
1. Літературне чтання
2. Математика
3. Іноземна мова (англ.)
4. Фізична культура
5. Інформатика
Середа1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Природознавство
5. Образотворче мистецтво
1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Природознавство
5. Образотворче мистецтво
Четвер1. Природознавство
2. Іноземна мова (англ.)
3. Російська мова
4. Основи здоров.
5. Трудове навчання
1. Природознавство
2. Російська мова
3. Основи здоров.
4. Трудове навчання
5. Іноземна мова (англ.)
П'ятниця1. Літературне читання
2. Укр. мова
3. Математика
4. Фізична культура
5. Російська мова
1. Математика
2. Укр. мова
3. Фізична культура
4. Літературне читання
5. Російська мова
3-А3-Б3-В
Понеділок1.Літературне читання
2. Фізична культура
3. Математика
4. Укр. мова
5. Образотворче мистецтво
1. Фізична культура
2. Математика
3. Укр. мова
4. Літерат. читання
5. Російська мова
1. Літературне читання
2. Музичне мистецтво
3. Математика
4. Укр. мова
5. Я у світі
Вівторок1.Фізична культура
2. Іноземна мова (англ.)
3. Музичне мистецтво
4. Математика
5.Я у світі
1. Математика
2. Музичне мистецтво
3. Іноземна мова (англ.)
4. Літературне читання
5. Природознавство
1. Літературне читання
2. Математика
3. Фізична культура4. Іноземна мова (англ.)
5. Природознавство
Середа1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Російська мова
5. Природознавство
6. Трудове навчання
1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Російська мова
5. Я у світі
6. Образотворче мистецтво
1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Російська мова
5. Природознавство
6. Образотворче мистецтво
Четвер1. Літературне читання
2. Російська мова
3.Основи здоров.
4. Природознавство
5. Іноземна мова (англ.)
1. Фізична культура
2.Природознавство
3. Іноземна мова (англ.)
4. Основи здоров.
5. Трудове навчання
1. Російська мова
2. Іноземна мова (англ.)
3. Інформатика
4. Фізична культура
5. Трудове навчання
П'ятниця1. Укр. мова
2. Математика
3.Фізична культура
4. Інформатика
5. Літературне читання
1. Математика
2. Укр. мова
3. Інформатика
4. Фізична культура
5. Літературне читання
1. Літературне читання
2. Фізична культура
3. Математика
4. Укр. мова
5. Основи здоров.
4-А4-Б
Понеділок1. Математика
2. Іноземна мова (англ.)
3. Фізична культура
4. Укр. мова
5. Природознавство
1.Укр. мова
2. Математика
3. Іноземна мова (англ.)
4. Фізична культура
5. Природознавство
Вівторок1. Музичне мистецтво
2. Інформатика
3. Математика
4. Фізична культура
5. Літературне читання
1. Інформатика
2. Фізична культура
3. Математика
4. Музичне мистецтво
5. Літературне читання
Середа1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Російська мова
5. Я у світі
6. Образотворче мистецтво
1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Російська мова
5. Я у світі
6. Образотворче мистецтво
Четвер1. Іноземна мова (англ.)
2. Фізична культура
3. Природознавство
4. Літературне читання
5. Трудове навчання
1. Основи здоров.
2. Літературне читання
3. Фізична культура
4. Іноземна мова (англ.)
5. Природознавство
П'ятниця1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Російська мова
5. Основи здоров.
1. Літературне читання
2. Математика
3. Укр. мова
4. Російська мова
5. Трудове навчання
5-А5-Б6-А6-Б
Понеділок1. Українська література
2. Трудове навчання
3. Математика
4. Зарубіжна література
5. Трудове навчання
6. Природознавство
1. Математика
2. Укр. мова
3. Трудове навчання
4.Трудове навчання
5. Природознавство
6. Зарубіжна література
1. Географія
2. Російська мова
3. Математика
4. Укр. мова
5. Фізична культура
6. Основи здоров.
1. Російська мова
2. Фізична кульутра
3. Основи здоров.
4. Математика
5. Укр. мова
6. Географія
Вівторок1. Укр. література
2. Здоров. дитини\Укр. мова
3. Математика
4. Історія України
5. Фізична культура
6. Іноземна мова
1. Математика
2. Історія України
3. Здоров. дитини/ Укр. мова
4. Укр. література
5. Іноземна мова (англ.)
6. Фізична культура
1. Математика
2. Інтегр. курс "Всесвітня історія. Історія України"
3. Географія
4. Трудове навчання
Трудове навчання
5. Українська література
6./ Укр. мова
1. Географія
2. Трудове навчання
3. Інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України"
4. Математика
5. Укр. література
6. Трудове навчання
7. Укр. мова/
Середа1.Російська мова
2. Іноземна мова
3. Російська мова
4. Математика
5. Інформатика
6.Музичне мистецтво
1.Математика
2. Музичне мистецтво
3. Російська мова
4. Іноземна мова (англ.)
5. Інформатика
1. Біологія
2. Російська мова
3. Математика
4. Зарубіжна література
5. Іноземна мова
6. Інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України"
1. Російська мова
2. Математика
3. Інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України"
4. Біологія
5. Зарубіжна література
6. Музичне мистецтво
7. Іноземна мова (англ.)

Четвер1. Укр. мова
2. Українська література
3. Математика
4. Зарубіжна література
5. Фізична культура
6.Образотворче мистецтво
1. Математика
2. Образотворче мистецтво
3. Укр. література
4. Укр. мова
5. Зарубіжна література
6. Фізична культура
1. Фізична культура
2. Укр. мова
3. Математика
4. Іноземна мова (англ.)
5. Образотворче мистецтво
6. БіологіяП'ятниця1. Укр. мова
2. Фізична культура
3. Іноземна мова (англ.)
4. Основи здоров.
5. Природознавство
6. Російська мова
1. Фізична культура
2. Укр. мова
3. Основи здоров.
4. Російська мова
5. Іноземна мова (англ.)
6. Природознавство
1. Інформатика
2. Зарубіжна література
3. Фізична культура
4. СП "Українознавство"
5. Укр. мова
6. Укр. література
7. Музичне мистецтво
7-А7-Б
Понеділок1. Фізична культура
2. Зарубіжна література
3. Географія
4. Трудове навчання
5. Основи здоров.
6. Алгебра
7. Укр. мова
1. Трудове навчання
2. Фізична культура
3. Алгебра
4. Основи здоров.
5. Зарубіжна література
6. Укр мова
7. Географія
Вівторок1. Фізика
2. Історія України
3. Геометрія
4. Географія
5. Фізична культура
6. Укр. мова
7. Інформатика
1. Історія України
2. Інформатика
3. Географія
4. Фізична культура
5. Фізика
6. Геометрія
7. Укр. мова
Середа1.Алгебра
2. Російська мова
3. Хімія
4. Музичне мистецтво
5. Біологія
6. Іноземна мова (англ.)
7. Фізика
1. Музичне мистецтво
2. Іноземна мова (англ.)
3. Алгебра
4. Хімія
5. Російська мова
6. Фізика
7. Біологія
Четвер1. Всесвітня історія
2. Геометрія
3. Укр. література
4. Біологія
5. Укр. мова/Хімія
6. Образотворче мистецтво
7. Зарубіжна література
1. Укр. мова/ Хімія
2. Укр. література
3. Біологія
4. Геометрія
5. Всесвітня історія
6. Зарубіжна література
7. Образотворче мистецтво
П'ятниця1. Російська мова
2. СП Життя рослин
3. Укр. література
4. СП Православна культура Слобожан.
5. Фізична культура
6. СП Психолгія спілкування
7. Іноземна мова (англ.)
1. СП Православна культура Слобожанщини
2. Російська мова
3. СП Життя рослин
4. Фізична культура
5. Українська література
6. Іноземна мова (англ.)
7. СП Психологія спілкування
8-А8-Б9-А9-Б
Понеділок1. Алгебра
2. Укр. мова
3. Українська література
4. Хімія
5.Зарубіжна література
6. Фізична культура
7. Історія України
1. Укр. мова
2. Хімія
3. Фізична культура
4. Історія України
5. Алгебра
6. Зарубіжна література
7. Фізика

1. Укр. література
2. Укр. мова
3. Художня культура
4. Фізична культура
5. Алгебра
6. Історія України
7. Зарубіжна література
1. Хімія
2. Художня культура
3. Укр. мова
4. Алгебра
5. Історія України
6. Зарубіжна література
7. Фізична культура
Вівторок1. Інформатика
2. Географія
3. Трудове навчання
4. Геометрія
5. Іноземна мова (англ.)
6. Всесвітня історія
7. Фізика
1. Географія
2. Фізика
3. Іноземна мова (англ.)
4.Всесвітня історія
5. Геометрія
6. Фізична культура
7. Інформатика
8. Зарубіжна література
1. Геометрія
2. Трудове навчання
3. Географія
4.Фізика
5. Біологія
6. Укр. мова
7. Всесвітня історія
1. Біологія
2. Геометрія
3. Всесвітня історія
4. Трудове навчання
5. Укр. мова
6. Фізика
7. Укр. література
Середа1. Мистецтво
2. Алгебра
3. Укр. мова
4. Фізика
5. Основи здоров.
6. Біологія
7. СП Православна культура Слобожанщини
1. Хімія
2. Укр. мова
3. СП Православна культура Слобожанщ.
4. Трудове навчання
5. Мистецтво
6. Алгебра
7. Основи здоров.
1. СП Здор. люд. здор. сусп./ Основи здоров.
2. Укр. література
3. СП Синтаксис складного речення
4. Хімія
5. Алгебра
6. Іноземна мова (англ.)
7. Зарубіжна література
1. Зарубіжна література
2. СП Здор. люд. здор. сусп. / Основи здоров.
3. Іноземна мова (англ.)
4. Алгебра
5. Фізика
6. СП Геометричний практикум/Географія
7. Хімія
Четвер1. Геометрія
2.
Зарубіжна література
3. Фізична культура
4. Географія
5. Російська мова
6. СП Основи мед. знань /Мікробіологія
7. Хімія
1. Українська література
2. Географія
3. Біологія
4. Російська мова
5. Фізична культура
6. Геометрія
7. Сп Основи мед. знань/ Мікробіологія
8. СП Обираю професію
1. Географія/ СП Геометричний практикум
2. Хімія
3. Іноземна мова (англ.)
4. Правознавство
5. Геометрія
6. Біологія
7. Фізична культура
1. Укр. література
2. Правознавство
3. Геометрія
4. Фізична культура
5. Біологія
6. Іноземна мова (англ.)
П'ятниця1. Іноземна мова (англ.)
2. Укр. література
3. Біологія
4. Інформатика
5. Харківщинозн. / Історія України
6. Російська мова
7. Фізична культура
8. СП Обираю професію

1. Українська література
2. Іноземна мова (англ.)
3. Інформатика
4. Харківщинозн./ Історія України
5. Біологія
6. Фізична культура
7. Російська мова
1. Інформатика(І)
2.Фізика
3.Фізична культура
4. СП Основи спож. знань
5. Біологія
6. Харківщинозн./Історія України
7. Інформатика (ІІ)
1.Фізична культура
2. Інформатика
3. СП Основи споживч. знань
4. СП Синтаксис складного речення
5. Географія
6. Біологія
7. Харківщинозн./ Історія України
1011
Понеділок1. Захист Вітчизни
2. Історія України
3. Технології
4. Зарубіжна література
5. Хімія
6. Фізика
7. Укр. література
1. Історія України
2. Захист Вітчизни
3. Укр. література
4. Українська мова
5. Фізична культура
6. Хімія
7. Хімія
Вівторок1. Захист Вітчизни
2. Хімія
3. Алгебра і початки аналізу
4. Географія
5. Геометрія
6. Фізична культура
7. Біологія
1. Хімія
2. Технології
3. Захсит Вітчизни/ Астрономія
4. Алгебра і початки аналізу
5. Біологія
6. Геометрія
7. Українська література
Середа1. Біологія
2. Алгебра і початки аналізу
3. Геометрія
4. Біологія
5. Іноземна мова (англ.)
6. Хімія
7. СП Безпека харчування
1. Алгебра і початки аналізу
2. Фізика
3. Хімія
4. Геометрія/Алгебра і початки аналізу
5. Хімія
6. Біологія
7. Іноземна мова (англ.)
Четвер1. Художня культура/Географія
2. Фізична культура
3. Медична географія
4. Іноземна мова (англ.)
5. Хімія
6. Всесвітня історія
7. Біологія
1. Екологія/Художня культура
2. Іноземна мова (англ.)
3. Хімія
4. Біологія
5. Економіка
6. Фізична культура
7. Всесвітня історія
П'ятниця1.Фізика
2. Біологія
3. Правознавство
4. Іноземна мова (англ.)
5. Інформатика
6. Укр. література
7. Укр. мова
1. Біологія
2. Історія України/ Людина і світ
3. Фізика
4. Зарубіжна література
5. Іноземна мова (англ.)
6. Інформатика
7. Біологія
Кiлькiсть переглядiв: 335

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.